Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Tìm kiếm

Quay lại Nhận tiền lãi có phải nộp thuế TNCN không?

Cá nhân cho Doanh nghiệp vay vốn để hoạt động sản xuất kinh doanh thì khi cá nhân nhận tiền lãi có phải nộp thuế TNCN không?

Người hỏi:  Hoàng Văn Văn

Trả lời

<p style="margin: 6pt 0cm; color: rgb(32, 32, 32); font-family: Arial, verdana, &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 12px; text-align: justify; line-height: 16pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><font face="arial" size="2"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: rgb(50, 50, 50);">Tại điểm a Khoản 3 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 quy định: Các khoản thu nhập chịu thuế<o:p></o:p></span></font></p> <p style="margin: 6pt 0cm; font-size: 15px; line-height: 16pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><font face="arial" size="2" style="color: rgb(32, 32, 32);"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: rgb(50, 50, 50);">“a.) Tiền lãi nhận được từ việc cho các tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh, nhóm cá nhân kinh doanh vay theo hợp đồng vay hoặc thỏa thuận vay, trừ lãi tiền gửi nhận được từ các tổ chức tính dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài….”<o:p></o:p></span></font></p> <p style="margin: 6pt 0cm; font-size: 15px; line-height: 16pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><font face="arial" size="2" style="color: rgb(32, 32, 32);"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: rgb(50, 50, 50);">Căn cứ quy định trên, cá nhân cho doanh nghiệp vay vốn để hoạt động sản xuất kinh doanh thì khoản tiền lãi nhận được là thu nhập chịu thuế TNCN.</span></font></p>

Người trả lời:  ubndphuongbachquang   10:05:00 11/10/2017

Câu hỏi cùng chủ đề

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 3141292