Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Tổng kết hoạt động của UBND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

24-03-2021 10:21

Chiều 23/3, T.P Sông Công đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết hoạt động của UBND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026.

Nhiệm kỳ qua, UBND T.P Sông Công đã thực hiện tốt công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn; bộ máy tổ chức, cán bộ của các cơ quan chuyên môn phát huy tốt vị trí, vai trò theo lĩnh vực được phân công; xây dựng và bổ sung quy chế làm việc theo quy định; triển khai các chương trình, đề án, cơ chế hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả… Nhờ đó, giai đoạn 2016-2020, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất các ngành kinngrh tế đạt 19,39%/năm; giá trị sản xuất ngành thương mại - dịch vụ năm 2020 đạt trên 1 nghìn tỷ đồng, tăng bình quân hơn 20%/năm; giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt 735 tỷ đồng, tăng 6,47%/năm; giá trị xuất khẩu đạt 155 triệu USD, tăng 12,2%/năm; thu ngân sách Nhà nước tăng 20,76%/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt 70 triệu đồng/người/năm, tăng 26 triệu đồng/người/năm so với năm 2016…

Tại Hội nghị UBND các xã, phường, các phòng, ban chuyên môn của thành phố đã tiến hành thảo luận, đưa ra kiến nghị để giải quyết những tồn tại, khó khăn như: Sự phối hợp giữa các cấp, ngành còn thiếu đồng bộ, hiệu quả chưa cao; chưa thu hút được nhiều dự án có quy mô lớn đầu tư vào địa bàn; một số dự án còn chậm tiến độ; vướng mắc trong bồi thường, giải phóng mặt bằng gây ảnh hưởng đến đời sống kinh tế - xã hội…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Thái Cương, Tỉnh uỷ viên, Bí thư thành uỷ ghi nhận kết quả mà UBND các cấp đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đ/c yêu cầu UBND các cấp cần tập trung tuyên truyền Chỉ thị số 01 của Bộ chính trị, nghị quyết 13 của Đảng; tận dụng tối đa mọi nguồn lực, triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; chuẩn bị các điều kiện cho bầu cử đại biểu HĐND tới đây. Đồng thời đẩy mạnh xúc tiến thu hút đầu tư, phát triển kinh tế xã hội.

Nhiệm kỳ 2021-2026, UBND các cấp của T.P Sông Công Công tiếp tục đẩy mạnh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ… trên địa bàn; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng đô thị; thành lập 2 phường mới là Tân Quang và Bá Xuyên… Phấn đấu tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân 17%/năm; giá trị xuất khẩu tăng 15%/năm; thu ngân sách Nhà nước tăng 15%/năm trở lên…Thống kê truy cập

Đang truy cập:3884

Tổng truy cập: 1940858