Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Quyết định Ban hành Danh mục hồ sơ lưu trữ vào cơ quan năm 2022 phường Bách Quang

14-01-2022 14:35

Quyết định Ban hành Danh mục hồ sơ lưu trữ vào cơ quan năm 2022 phường Bách Quang

Tải văn bản tại đây: https://cms.thainguyen.vn/documents/53946/7309730/Q%C4%90+BAN+H%C3%80NH+DM+H%E1%BB%92+S%C6%A0+L%C6%AFU+TR%E1%BB%AE+V%C3%80O+C%C6%A0+QUAN+N%C4%82M+2022.signed.signed.pdf/9c062f4d-dd0d-45c7-aaaa-451a01412275

Lương Quang Vĩnh
Trực tiếp

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 3141173