Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Tìm kiếm

Có được thực hiện khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa khác không?

Trường hợp có chứng chỉ hành nghề với phạm vi hoạt động chuyên môn là khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi thì có được thực hiện khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa khác không?

Người hỏi:  Hoàng Văn Văn

Trả lời

<p style="margin: 6pt 0cm; font-size: 15px; color: rgb(32, 32, 32); text-align: justify; line-height: 16pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: arial;"><span style="font-size: 10pt;">Theo quy định tại khoản 3 Điều 6 Luật Khám bệnh, chữa bệnh, các hành vi bị cấm: “Hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh vượt quá phạm vi hoạt động chuyên môn được ghi trong chứng chỉ hành nghề, trừ trường hợp cấp cứu”.</span></span></span></p> <p style="margin: 6pt 0cm; font-size: 15px; text-align: justify; line-height: 16pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: arial;"><span style="color: rgb(32, 32, 32);"><span style="font-size: 10pt;">Do vậy, trong trường hợp ông có chứng chỉ hành nghề với phạm vi hoạt động chuyên môn là khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi thì không được thực hiện khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa khác trừ trường hợp cấp cứu.</span></span></span></span></p>

Người trả lời:  ubndphuongbachquang   10:06:00 11/10/2017

Câu hỏi cùng chủ đề

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 3141507