Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

ỦY BAN NHÂN DÂN


 

 

Họ và tên: Nguyễn Văn Hưng

Năm sinh: 1982

Chức vụ: Chủ tịch UBND

Trình độ chuyên môn: Đại học Nông nghiệp

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại cơ quan: 0280 3861 711

Điện thoại di động: 0966 485 566

 

Họ và tên: Dương Ngọc Tân

Năm sinh: 1973

Chức vụ: Phó chủ tịch UBND

Trình độ chuyên môn: Đại học Luật

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại cơ quan: 0280 386 1711

Điện thoại di động: 0965 135 686

 

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 6237

Tổng truy cập: 2856022